Ljudi su od najstarijih vremena primjetili izuzetan uticaj hrane na zdravlje.
Zapisi na papirusu iz razdoblja 1500. g. pr.Hrista govore da su još drevni Egipćani znali propisati prehranu za bolesne i ozljeđene, te da su njihovi liječnici upotrebljavali različite namirnice kao 'lijekove' koji će se kasnije uobičajeno preporučavati u brojnim evropskim zemljama.
Tako je med bio možda i najdjelotvorniji od svih lijekova koje su tada upotrebljavali Egipćani. Prvo se koristio za zacjeljivanje rana, no kasnije je, s obzirom da se pokazao izuzetno djelotvornim u liječenju infekcija, bio sastavni dio mnogih lijekova koji su se uzimali oralno. Naime, stari Egipćani vjerovali su da su sve infekcije, pa i one vanjske, rezultat poremećaja unutrašnje ravnoteže.

U Prvoj knjizi Mojsijevoj, koja se zove Postanje, zapisano je:
"I još reče Bog: Evo, dao sam vam sve bilje što nosi sjeme po svoj zemlji i sva drveta rodna koja nose sjeme; to će vam biti za hranu."

Svjetski stručnjaci za prehranu i zdravlje tvrde da je hrana najznačajniji lijek XXI vijeka. Hrana je materija ili tvar koja se unosi u organizam u cilju zadovoljenja gladi i prehrambenih potreba prije svega energetskih, gradivnih i regulacijsko - zaštitnih) oraganizma.
Prehrana je proces ili grupa metaboličkih procesa koje se odvijaju u organizmu od momenta uzimanja hrane (jedenja) do njenog iskorištenja u energetske, gradivne ili regulacijsko zaštitne svrhe u organizmu.
Tvari koje se unose u organizam, a pri tome se iskorištavaju na taj način što daju organizmu potrebnu energiju zovu se nutrijenti, vidi Izvori energije.

U knjizi "Hrana čudesni lijek" Jean Carper jedna od najpriznatijih američkih autorica s područja zdravlja i prehrane, kaže kako hrana može:
Hipokrat je rekao: "Tvoja hrana je tvoj lijek" i "Sve što putem prehrane unosimo u naš organizam gradi nas i mijenja, a od toga šta smo unijeli zavisi naša snaga, naše zdravlje i naš život."
Iz Hipokratovih djela saznajemo da su i lječnici iz razdoblja 5. vijeka pr. Hrista prepoznali utjecaj hranjenja na ljudsko zdravlje. Hipokratovo djelo Upravljanje zdravljem, fokusira se na terapijska svojstva hrane, gdje posebno prvi dio knjige – Aforizmi – opisuje vezu između prehrane i zdravstevnog stanja, odnosno bolesti. Prema Hipokratovom učenju, koje se poklapa sa vjerovanjem starih Egipćana, probava ima važnu ulogu u održavanju zdravlja pa je i hrana, zbog utjecaja na probavu, bolesnoj osobi važnija od samog lijeka.
Naslanjajući se na Hipkratovo učenje, i posebno na djelo Upravljanje zdravljem, prehrambene preporuke kroz naredne vijekove nastavljaju razvijati liječnici poput Galena, Maimonoidesa i Paracelsusa.
Prva metodološki, stvarno naučna objašnjanja i spoznaje o prehrani potiču iz 18. vijeka kada francuski liječnik Rene de Reaumour postavlja temelje biohemije probave. U istom vijeku je po prvi put uočeno da određene namirnice uistinu liječe određenu bolest. Radilo se o citrusima koji uspješno liječili skorbut – bolest za koju se danas zna da je rezultat deficita vitamina C.
Pojam "Nauka o hrani i prehrani" pojavio se krajem šezdesetih godina prošlog vijeka u SAD-u. Ovu nauku izučavaju različiti studiji i stručnjaci: nutricionisti, farmakolozi, prehrambeni tehnolozi, hemičari i biohemičari, liječnici, agronomi itd. Prehrambene navike i životni stil izučavaju medicinski stručnjaci i liječnici sa svog aspekta (zdravlje - dijeteika i dijetoterapija), ali i ekonomisti i stručnjaci za marketing (ponuda i tražnja hrane u odnosu na životni stil i prehrambene navike), zatim pravnici (zakoni i pravilnici o ispravnom korištenju i distribuciji hrane)...
Hranu i prehranu izučavaju i teolozi; košer u judaizmu, halal u islamu, pravila posta u hrišćanstvu i vegenska pravila i slično u drugim vjerama.
Ako želite da se upoznate sa pravnom legislativom o hrani u Bosni i Hercegovini pogledajte Set zakon i pravila o hrani .
Zdrava hrana nije isto što i zdravstveno ispravna hrana.
Preporuka je jednostavna: Za zdravlje je potrebno da se jede što raznovrsnija, svježa i po mogućnosti domaća sezonska hrana u umjerenim količinama.
mojTim se zahvaljuje posjetiocima portala Sveznadar i poziva Vas na saradnju

Pogledajte i specijal

Uticaj hrane na reumatska oboljenja

Hrana kao lijek


Last update March 2021.